Arkiv: VÄSTMANLANDS LÄNS STADSHYPOTEKFÖRENING

Grunduppgifter

VÄSTMANLANDS LÄNS STADSHYPOTEKFÖRENING
1
1872 - 1997
3
48
Västmanlnads läns stadshypoteksförening bildades 29 juni 1872 under namnet Westerås, Köping, Sala och Enköpings städers hypoteksförening. 1909 ändras namnet till Wästerås med flera städers hypoteksförening. Namnet byttes till Västmanlands läns stadshypoteksförening 1958 och 1992 till Stadshypotek AB. Det första reglementet för hypoteksföreningen fastställdes av Kunliga Maj:t 24 juli 1868. Reglementet kom sedan att ändras vid ett flertal tillfällen som 1909. De första lånen utlämnades 7 januari 1873. Den första styrelsen 1872 bestod av landskamrerare CM Selling Västerås som ordförande 1872-1873, rådman CW Spångberg Västerås från 1873-1903 ordförande, borgmästare O Schenström Köping, fabrikör OF Wedin Sala och kronofogde CE Wallin Enköping. Övriga ordföranden har varit vice häradshövdingen och rådmannen Erik Flodin Västerås 1904-1906, grosshandlaren JJ Björmvall Enköping 1906-1909, majoren Carl Wollert Sala 1909-1923, byggmästare Edvard Karlsson Västerås 1923-1947, grosshandlaren August Jönsson Västerås 1947-1953, landsekreteraren Ernst Holmqvist Västerås 1953-1954, direktören Olof Barkfeldt Enköping 1954-1970, advokaten Anders Morén Västerås 1970-1991, Per Wikner 1991-1995 och Lars-Erik Lindbäck 1995-1997. De som innehaft ombudsmanna- och kamrerarebefattning kan nämnas länsbokhållare FF Alm, landskanslist Albert Myntzing, lasarettsysslomannen mm Hjalmar Rudberg, landskontoristen Albert Fröman och advokat Gösta Kalén Västerås. 1910 anslöts Kungsör till verksamhetområdet och 1944 tillkom Fagersta, Norberg och Hallstahammar. Ramnäs tillkom 1971. Från 1 juli 1958 var Västmanlands läns stadshypoteksförening sammankopplade med Västmanlands läns bostadskreditförening. Västmanlnads stadshypteksförening firade 100 års jubileum 1972. 1997 blev stadshypoteksföreningen integerard med Handelsbanken och upphörde som egen förening. Källa:Stadshypotek i Västmanland 100 år och övriga arkivhandlingar

Placering

E 192 5:1-3
E 192 5:1-3

Länkar

Det finns inga länkar