Arkiv: FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR TEKNISKA VERKEN ARKIV

Grunduppgifter

FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR TEKNISKA VERKEN ARKIV
1
-
0,06
1
Leveransinformation: Stadsarkivet 1983-02-07 Dnr 83:31-KFN-705

Placering

D 6 3:4
D 6 3:4

Länkar

Det finns inga länkar