Arkiv: EXEKUTIONSVERKETS I VÄSTERÅS ARKIV

Grunduppgifter

EXEKUTIONSVERKETS I VÄSTERÅS ARKIV
1
1861 - 1963
0
256
Leveransinformation: STADSARKIVET VÄSTERÅS 1 april 1964 D.nr 39 Kompl 6 dec-65 D nr 183 -"- 9 jun-66 D nr 82 -"- 19 mar-68 D nr 47 Arkivet förvaras sedan 1969 på landsarkivet i Uppsala, där betecknat Stadsfogden i Västerås 1981 11 12 JS

Placering

Arkivet förvaras sedan 1969 på landsarkivet i Uppsala, där betecknat Stadsfogden i Västerås 1981 11 12 JS
Arkivet förvaras sedan 1969 på landsarkivet i Uppsala, där betecknat Stadsfogden i Västerås 1981 11 12 JS

Länkar

Det finns inga länkar