Arkiv: FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR FASTIGHETSKONTORET ARKIV

Grunduppgifter

FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR FASTIGHETSKONTORET ARKIV
1
1965 - 1977
0,03
1
Leveransinformation: Stadsarkivet 1983-02-07 Dnr 83:29-KFN-705

Placering

C 30 2:5
C 30 2:5

Länkar

Det finns inga länkar