Arkiv: STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA, OMRÅDE 6

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA, OMRÅDE 6
1
1997 - 2005
8,34
124

Placering

C 93 2:1-3:2 F 12 3:1 Äldre arkivförteckningar återfinnes på C 93 4:4 (2 volymer)
C 93 2:1-3:2 F 12 3:1 Äldre arkivförteckningar återfinnes på C 93 4:4 (2 volymer)

Länkar

Det finns inga länkar