Arkiv: VÄSTERÅS AUKTIONSKAMMARES ARKIV: TILLÄGGSFÖRTECKNING

Grunduppgifter

VÄSTERÅS AUKTIONSKAMMARES ARKIV: TILLÄGGSFÖRTECKNING
1
1846 - 1898
0
42
Stadsarkivet 27 oktober 1971 Dnr 212 Arkivet överlämnat till Landsarkivet i Uppsala, se dnr 2009/95-SA-085

Placering

E 150
E 150

Länkar

Det finns inga länkar