Arkivträd
Arkiv: STADSINGENJÖRSKONTORETS ARKIV

Grunduppgifter

STADSINGENJÖRSKONTORETS ARKIV
1
1688 - 2004
113,7
1208
Vissa kartor är avfotograferade. Förrättningsakterna (serie F 5) innehåller originalhandlingar av vilka de flesta är skannade och kan ses hos Lantmäteriförvaltningen (där även beställning av kopior sker).

Placering

C45 3:1-4:5, M 15-19 , C76 (B1, F6) G, M-rum (F 5)
C45 3:1-4:5, M 15-19 , C76 (B1, F6) G, M-rum (F 5)

Länkar

Det finns inga länkar