Arkiv: STYRELSEN FÖR RENHÅLLNINGSVERKET ARKIV

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR RENHÅLLNINGSVERKET ARKIV
1
1976 - 2007
30
396
Renhållningsstyrelsen upphörde den 31 oktober 2006 men förvaltningen upphörde först den 31 maj 2007. Verksamheten övergick då till två förvaltningar inom Västerås stad. Driftavdelningen gick över till Teknik- och idrottsförvaltningen, avdelning Renhållning. Kundservice övergick till Tekniska Nämndens Stab, Avfall- och Återvinningsenheten. I och med övergången skedde följande med renhållningsverkets handlingar: Personal: Gällande personalakter sändes ner till lönecenter, resten arkiverades hos renhållningsverket Ekonomi: Verifikationer, bokföringsorder, inbetalningar PG och BG handhades från och med 1 juni 2007 av Tekniska Nämndens Stab Övrigt: Två diarieförda ärenden överlämnades till Tekniska Nämndens Stab och korshänvisningar gjordes. Kopiering har skett av de avtal som det funnits intresse av från Tekniska Nämndens Stab. Datorprogrammet EMS, där alla kunder som har sophämtning i Västerås ligger upplagda, fördes över från renhållningsverket till Tekniska Nämndens Stab och används även av Teknik- och idrottsförvaltningen. Arkivbeskrivning som beskriver ovanstående och som författats av registrator hos Vafab Miljö AB förvaras i volym C 1:8 RADI-klassade handlingar förekommer mellan åren 1991-2006 (även för 2007 för handlingar i ärendehanteringssystemet Winess). F r o m 2007 gäller ämneskoder för diarieförda handlingar och ingen klassificering med nummer eller koder för systematiskt ordnade handlingar. Då Renhållningsstyrelsens förvaltning upphörde 31 maj 2007 har dock ingen brytning gjorts i förteckningen 2007. Se vidare serieanmärkning under F4, Handlingar klassificerade enligt RADI. Leveransinformation: Stadsarkivet 1983-12-20 Dnr 83:200-KFN-705 Kompl. 1984-07-19 D.nr 111 Kompl 1985-08-13 D.nr 125 Kompl 1986-11-09 D.nr 158 Kompl. 1987-02-06 D.nr 33 Kompl. 1987.07.21 D.nr 105 Kompl. 1988-06-27 D.nr 47 Lev 2000/098 finns som konceptförteckning

Placering

C 64 1:1 till C 65 1:6
C 64 1:1 till C 65 1:6

Länkar

Det finns inga länkar