Arkiv: TILLBERGA KOMMUNARKIV

Grunduppgifter

TILLBERGA KOMMUNARKIV
1
-
2,53
100
From 1952 Tillberga Storkommun (se egen arkivbildare) och from 1967 sammanslaget med Västerås kommun

Placering

D 101 4:3 till D 102 1:2
D 101 4:3 till D 102 1:2

Länkar

Det finns inga länkar