Arkiv: BJÖRKSTA KOMMUNARKIV

Grunduppgifter

BJÖRKSTA KOMMUNARKIV
1
1840 - 1952
5,54
117
För Björksta skoldistrikts reglemente, ordningsstadga och läroplaner se Kungsåra kommuns arkiv serie F4. I Kungsåra kommunarkiv serie F5 finns även sagor av elever vid Orresta folkskola u.å. men troligtvis tillkomna runt 1940-talet eller tidigare. /2012-12-19 Annika Olsson Leveransinformation: Stadsarkivet Västerås 26 oktober 1967 Dnr 138 Kompl 68-10-09 Dnr 149 Kompl 69-10-28 Dnr 145 Kompl 81-06-02 Dnr 79

Placering

D 106 3:1-3, 4:1-2 och D mh 27:2
D 106 3:1-3, 4:1-2 och D mh 27:2

Länkar

Det finns inga länkar