Arkiv: VÄSTERÅS BRYGGERIERS ARKIV: VÄSTERÅS BRYGGERI AB:S ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS BRYGGERIERS ARKIV: VÄSTERÅS BRYGGERI AB:S ARKIV
1
1853 - 1963
2,35
83
Leveransinformation: Stadarkivet 2 juli 1964 D.nr. 93 Jfr. 1964-02-10 Dnr 21 Kompl. 1973-05-24 Dnr 79

Placering

D mh 21:2-3 och D mh 22:1
D mh 21:2-3 och D mh 22:1

Länkar

Det finns inga länkar