Arkiv: KOMMITTÉN ANG INRÄTTANDE AV KOMMUNAL DESINFEKTIONSANSTALT K 85

Grunduppgifter

KOMMITTÉN ANG INRÄTTANDE AV KOMMUNAL DESINFEKTIONSANSTALT K 85
1
1939 - 1942
0
1

Placering

C 24 2:5
C 24 2:5

Länkar

Det finns inga länkar