Arkiv: GRUNDSKOLENÄMNDEN (2007-2010)

Grunduppgifter

GRUNDSKOLENÄMNDEN (2007-2010)
1
-
0,23
28
I och med valet hösten 2006 upphörde Barn- ungdomsnämnden (BUN). Istället tillkom Grundskolenämnden (GRN) och Förskolenämnden (FskN). På nämndsammanträden i nov-dec 2006 fanns dock inte GRN och FskN som diarieentheter. Alla handlingar finns då diarieförda i BUN med hänvisningar till aktuell nämnd. Ärenden som sedan fortlöpt över årsskiftet 2006-2007 är avslutade i BUN och nyöppnade i GRN och FskN med korshänvisning.

Placering

C 80 4:1-3
C 80 4:1-3

Länkar

Det finns inga länkar