Arkiv: BYGGNADSTEKNISKA BYRÅNS ARKIV

Grunduppgifter

BYGGNADSTEKNISKA BYRÅNS ARKIV
1
1944 - 1973
1,22
21
Leveransinformation: STADSARKIVET 4 nov 1971 D.nr 232

Placering

E 157 1:1-2
E 157 1:1-2

Länkar

Det finns inga länkar