Arkiv: STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, VÅRDGYMNASIET

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, VÅRDGYMNASIET
1
- 2002
0,12
2
Det elektroniska kommungemensamma ärendehanteringssystemet Winess innehåller Styrelsen för ProAros: Gymnasie- och vuxenutbildning, Vårdgymnasiet 2002. Elektroniskt arkiveringsuttag från Winess 1992-2003 finns förtecknat i Kommunstyrelsens arkiv, serie C4.

Placering

C 52 3:4
C 52 3:4

Länkar

Det finns inga länkar