Arkiv: MÄLAR REGLERINGSFÖRENINGENS ARKIV

Grunduppgifter

MÄLAR REGLERINGSFÖRENINGENS ARKIV
1
-
0,31
6
Föreningen bildades 1935 (Källa Kungl. Maj:ts proposition nr 207, 1941)

Placering

C 1 1:1
C 1 1:1

Länkar

Det finns inga länkar