Arkiv: FASTIGHETEN HAMMARBY STADSHAGE 101

Grunduppgifter

FASTIGHETEN HAMMARBY STADSHAGE 101
1
1912 - 1926
0,38
1
Arkivet är en gåva från Monica Svaneblom, Jakobsgatan 71, Västerås. Fastigheten Hammarby stadshage 101 (nuvarande Stadshagsvägen 45) köptes av givarens morfar Ernst Julius Carlsson och mormor Rosina Albina (f. Goding) 1918. De var till att börja med inneboende hos säljaren Karl Filip Norman, men köpte fastigheten efte några månader. Fastigheten övertogs av givarens moster Astrid och fanns kvar i familjen till slutet av 1980-talet.

Placering

E 159 3:5
E 159 3:5

Länkar

Det finns inga länkar