Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY; BARN OCH UNGDOM, OMRÅDE 1

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY; BARN OCH UNGDOM, OMRÅDE 1
10
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 10 STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY; BARN OCH UNGDOM, OMRÅDE 1 Barn och ungdom Område 1 (PB 1) Hammarby-Råby Områdets geografiska avgränsning: Hammarby Råby Ansvar för skola, barnomsorg och fritid. Till området hör barnomsorgen i Barkarö, Dingtuna, Erikslund, Fredriksberg och Lövhagen. Förskolor: Gransångarens förskola och Hammarby förskola. Grundskolor som hör till området: Barkarö skola Nybygge skolan Dingtuna kyrkskola Stenkumla skolan Ekeby skola S:ta Gertruds skola Fredriksbergsskolan Västjädraskolan Lövhagsskolan Området upphörde årsskiftet 1996/1997. Handlingar förvaras även i närarkiv område P1. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

45

Länkar

Det finns inga länkar