Arkivbildare: KRISCENTRUM FÖR MÄN I VÄSTMANLAND

Grunduppgifter

KRISCENTRUM FÖR MÄN I VÄSTMANLAND
1004
2008 - 2016
Västerås
  • - - ---
Kriscentrum för män i Västmanland ingår idet lokala samarbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor. Verksamheten startades 15 augusti 2008 och arbetar med att ge stöd och vägledning till män i syfte att förhindra våld. Från och med 2017 togs det över kommunen och ligger idag under Vård och omsorg Centrum mot våld i nära relation/Man Centrum mot våld i nära relation/ Man är länsövergripande och tar emot män från Västmanlands samtliga kommuner. CMV/Man arbetar med mäns hot och våld i nära relationer. Vi är specialiserade på att ta emot män från 18 år som har brukat våld i nära relation, har problem att hantera aggressivitet och har bristande impulskontroll och upplever påtryckningar från släktingar.//2017-10-10 .

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar