Arkivbildare: MÄLARSTRANDSKOLAN (2000-2013 )

Grunduppgifter

MÄLARSTRANDSKOLAN (2000-2013 )
Mälarstrandsgymnasiet
1047
2001 - 2014
  • - - ---
Mälarstrandskolan startade hösten 2006 som ett projekt. Tanken var att göra en skola som i sin vardag skulle förena teori och praktik för att göra skolan mer begriplig. I mars 2001 började de första eleverna. År 2003 blev Mälarstrandskolan en permanent verksamhet. Det finns plats för ca femtio ungdomar i årskurs åtta och nio. Från början låg skolan i gamla Ångkraftsverksområdet. Hösten 2010 flyttade Mälarstrandskolan till Lövhagsskolans gamla lokaler på Råby. (Ovanstående uppgifter är hämtade från Mälarstrandskolans hemsida 2011-05-13.) 2014 fattades beslut om att lägga ner Mälarsstrandskolan. Elever som då gick i klass 8 skulle få slutföra 9:an på Mälatstrandskolan men inga nya elever togs in. Fr o m vt 2013 finns betygen för elever i KSU (kommungemensam särskild undervisningsgrupp som t. ex Mälarstrandskolan) hos den skola där eleven var skriven.

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar