Arkivbildare: DOMÖ ARKIVSUMP

Grunduppgifter

DOMÖ ARKIVSUMP
Domö Säteri
103
1--- - 19??
Domö
  • 140000000 Västra Götalands län
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 103 DOMÖ ARKIVSUMP Nedan redovisade arkivalier tillvaratogs sommaren 1968 på Domö säteri i Västergötland av stadsingenjör Gösta Gustafsson. På platsen fanns då ännu åtskilligt material av samma slag, men risken för förstöring var överhängande. Egendomens drift belyses väl, ehuru givetvis alltför lapidariskt, av de noggrant förda böckerna. Samlingen har av stadsingenjör Gustavsson överlämnats såsom gåva till Västerås stadsarkiv. Västerås i stadsarkivet den 31 oktober 1968. Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar