Arkivbildare: VÄSTMANLANDS LÄNS STADSHYPOTEKFÖRENING

Grunduppgifter

VÄSTMANLANDS LÄNS STADSHYPOTEKFÖRENING
Westerås, Köpings, Sala och Enköpings städers hypoteksförening Västerås m.fl. städers hypoteksförening Stadshypotek Västmanlands läns stadshypoteksförening Stadshypotek AB
1058
1872 - 1997
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 1058 VÄSTMANLANDS LÄNS STADSHYPOTEKFÖRENING 1872 bildades Westerås, Köpings, Sala och Enköpings städers hypoteksförening. 1909 ombildades föreningen under namnet Västerås m.fl. städers hypoteksförening. 1958 ändrades namnet på nytt till Västmanlands läns stadshypoteksförening. Genom riksdagsbeslut 1992 (SFS 1992:700 och 701) slogs landets stadshypoteksföreningar samman med Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och bildade Stadshypotek AB. Svenska Handelsbanken förvärvade hela Stadshypotek i februari 1997 och därmed upphörde föreningens verksamhet. Västmanlands läns stadshypoteksförenings kontor låg i Västerås. 1982 inköptes "gröna huset" med adress Norra Källgatan 17 i hörnet av nämnda gata och Bondegatan. Huset revs året därpå och planen var att uppföra ett nytt kontorshus. Den 10 november 1984 invigdes Hypotekshuset. I mitten av 1900-talet, sannolikt i samband med arkivinventeringarna, verkar handlingar från hypoteksföreningen ha tagits in till Stadsarkivet för ordnande och förtecknade. Sedan förefaller de etiketterade kartongerna ha återställts till föreningen. I de härvarande leveranserna från 1990- och 2000-talet kan rester påträffas av detta tidigare förtecknade material. Den ursprungligen uppgjorda arkivförteckningen kan anträffas bland Stadsarkivets diarieförda handlingar. Västerås 2019-05-23 Johan Andersson Arkivarie

Placering

48

Länkar

Det finns inga länkar