Arkivbildare: RUTH HEDLUNDS ARKIV

Grunduppgifter

RUTH HEDLUNDS ARKIV
5
1970 - 1990
  • 198001000 Västerås domkyrkoförsamling
Ruth Hedlund föddes 1921 i Hallsberg och tog sin folkskollärarexamen i Falun 1947. Hon verkade först som folkskollärare i norra Dalarna och därefter som ungdomssekreterare under några år inom Västerås stift. Ruth var från mitten av 50-talet lärare inom Västerås stad på Gideonsbergskolan och Djäknebergsskolan. Hon tog en fil.kand. i svenska och historia och tjänstgjorde sedan som gymnasielärare i dessa ämnen på Fryxellska skolan och sedan på Rudbeckianska gymnasiet, där hon blev kvar tills hon gick i pension. Hon verkade också några år som forskningsassistent på Uppsala universitet och sedan 1984 var hon forskare där. Hennes stora livsgärning för Västerås stad var, förutom sina många år som lärare, hennes böcker om Västerås. Västerås befolkning vid slutet av 1600-talet, en socialhistorisk studie, hette hennes doktorsavhandling som hon disputerade med 1980. Hon ombads sedan att skriva en bok om Västerås slotts tusenåriga historia. Västerås slott; fogdeborg, kungaslott, fängelse och residens, gavs ut 1980. Ruth skrev även en uppsats om ett kvinnoöde i Västerås på 1600- talet, berättelsen om Maria Wilckens, som även var en anmoder till Ruth. Ruth var mycket intresserad av släktforskning. Dessutom har Ruth skrivit flera historiska uppsatser bland annat om båtsmännen i Västerås på 1600-talet. Hon efterlämnar ett helt kartotek över västeråsare på 1600- talet. Denna epok intresserade henne, särskilt den tidens sociala mönster och hur kvinnans situation var då. Hon medverkade även i en forskning om Kalmar stads historia, där hon skrev om staden på 1600- talet. Ruth innehade under sin livstid flera förtroendeuppdrag i Västerås. Hon satt med i biblioteksstyrelsen, byggde upp biblioteket på Gideonsbergsskolan, satt med i kyrkofullmäktige, var aktiv kyrkopolitiker inom folkpartiet, ordförande för Västerås Stifts kvinnoråd, v. ordförande i kyrkans fastighetsnämnd för att nämna några. Ända till sista dagen var hennes klara intellekt och goda minne lika obrutna som hennes livsvilja. Hon var alltid glad och nyfiken på livet trots att kroppen sviktade. Vi minns Ruth med stor glädje och med stor aktning för hennes gärningar för Västerås stad och för alla hennes elever. Vi är mycket tacksamma för att ha fått lära känna Ruth och ha henne som en mycket god och kär vän. Fil.dr. Ruth Hedlund avled 2019 i sitt 98:e levnadsår. (Historik baserad på nekrolog av Anita Berggren och Agneta Bodin publicerad i VLT 27 september 2019)

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar