Arkivbildare: VÄSTERÅS STADSARKIVS ÄMBETSARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS STADSARKIVS ÄMBETSARKIV
12
1955 -
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 12 VÄSTERÅS STADSARKIVS ÄMBETSARKIV Beslut om inrättande av ett stadsarkiv i Västerås fattades av stadsfullmäktige den 25 november 1954. Förberedande utredningar hade utförts av stadsarkivarien i Stockholm Nils Staf, arkivarien i riksarkivet Holger Wichman och arkivrådet Sam Hedar, arkivstadgans författare. Förste innehavaren av stadsarkivariebefattningen, tidigare arkivarien i riksarkivet, fil. dr. Sven Olsson gick i tjänst på deltid den 1 mars 1955, på heltid den 1 juli s.å. Han avgick med 1971 års utgång. Bland märkligare data i institutionens tidigare historia må nämnas folkrörelsearkivets bildande 1956 och arkivinventeringen i Västmanlands län 1958-1961 (se särskilda arkivförteckningar).

Placering

267

Länkar

Det finns inga länkar