Arkivbildare: EDSTRÖMSKA GYMNASIET (2006/2007-)

Grunduppgifter

EDSTRÖMSKA GYMNASIET (2006/2007-)
Före 2006/2007 se Styrelsen för proAros: Edströmska gymnasiet.
1064
  • - - ---
H I S T O R I K Fakta om skolenheten Verksamheten vid Edströmska gymnasiet startade läsåret 2004/2005. Edströmska är en kommunal ekonomiskt självstyrande enhet inom Västerås stad. Utbildningar som bedrivs på skolan är bygg-och anläggningsprogrammet, fordons-och transportprogrammet samt lärlingsutbildning. Inom introduktionsprogrammet anordnas programinriktad individuellt valt och yrkesintroduktion. Sedan hösten 2012 erbjuder skolan också gymnasiesärskolans nationella program för fordonsvård och godshantering. I och med att den kommunala Hässlögymnasiet lades ner den 1 juli 2014 fördes den flyteknikerutbildning som bedrivits där över till Edströmska gymnasiet. Information hämtad från Skolinspektionens besök den 24-25 april 2014/ Susan Fjällvik 2021-06-14 Edströmska har fått sitt namn efter Sigfrid Edström, en välkänd industriman och idrottsledare. Sigfrid Edström (1870-1964) var mellan åren 1903 och 1933 verkställande direktör vid ASEA. Under den perioden var han med och utvecklade företaget till att bli ett av de största och mest välrenommerade elektrotekniska industriföretagen i Europa. Under åren 1933 till 1949 var han styrelseordförande för ASEA. Information hämtad från skolans hemsida / Susan Fjällvik 2021-06-14

Placering

29

Länkar

Det finns inga länkar