Arkivbildare: VÄSTERÅS YRKESHÖGSKOLA

Grunduppgifter

VÄSTERÅS YRKESHÖGSKOLA
KY Mälarakademin
1069
1997 -
  • - - ---
HISTORIK 1997- Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskolan (YH) utbildningar börjar bedrivas inom Västerås stad. 2013- Utredning om huvudmannaskap mot bakgrund av att YH-utbildningar bedrevs på flera enheter 2015- Beslut: alla YH-utbildningar samlas på Västerås Yrkeshögskola. Om kvalificerad yrkesutbildning KY-utbildningar är en eftergymnasial utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetslivet och olika utbildningsanordnare. I Västerås är proAros med Komvux utförare en av tre utbildningsanordnare med kvalificerad yrkesutbildning. Utbildningarna sker också i samarbete med Mälardalens Högskola. Utmärkande för KY är att 1/3 av utbildningen utgörs av LIA (Lärande I Arbete) som är förlagd till arbetsplats. //2007-11-22

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar