Arkivbildare: ELVISKA ARKIVET

Grunduppgifter

ELVISKA ARKIVET
Elvius
154
1883 - 1947
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 154 ELVISKA ARKIVET Sven Elvius föddes i Uppsala den 27 maj 1883. Namnet Elvius var ett gammalt släktnamn som han antog 1916. Fadern, Wilhelm Samuelsson, var son till en småbonde och född i Stora Skedvi 1849. Wilhelm Samuelsson avlade studentexamen i Falun 1870 och fil.kand.-examen i Uppsala 1876. Efter tjänst vid läroverken i Uppsala och Norrtälje blev han 1892 adjunkt vid högre allmänna läroverket i Strängnäs. Wilhelm Samuelsson fick mottaga ett flertal förtroendeuppdrag bl a var han medlem av stadsfullmäktige och drätselkammare i såväl först Norrtälje som senare Strängnäs och deltog ivrigt i föreningslivet. Han var också, särskilt efter uppnådd pensionsålder, ytterst verksam som släktforskare. Han ingick år 1881 äktenskap med Vilhelmina Senell. Hon var dotter till en provinsialläkare i Norberg.och härstammade från den barnrika " Stormor i Dalom". Även Vilhelmina Samuelsson tog aktiv del i samhällslivet och mest känd var hon för sin föreläsningsverksamhet. Hon debuterade som föreläsare år 1905 och var en kvinnlig föregångare på området. En del samtida isländsk lyrik översattes av Vilhelmina Samuelsson som själv stod för en viss lyrisk produktion och även var en återkommande medarbetare i olika tidskrifter. Barnen var, förutom Sven, sonen Gunnar (f.85) och dottern Malin (f.88). Malin Samuelsson genomgick Högre konstindustriella skolan och blev teckningslärarinna 1910. Hon ingick 1920 äktenskap med jägmästare Gustaf Vestermark. Gunnar Samuelsson var professor i botanik och föreståndare för Riksmuséets botaniska avdelning. Hans omfattande forskargärning rönte internationell uppmärksamhet inom vetenskapliga kretsar. Sven Elvius avlade mogenhetsexamen i Strängnäs 1901, studerade 1902-04 vid Tekniska högskolan i Stockholm och blev fil.kand. i Uppsala 1906. Han idkade därefter även studier vid Universitetet i Göttingen och tekniska högskolan i Zurich. 1913 valdes han till rektor för Tekniska skolan i Västerås efter att ha varit lärare i Uppsala och Strängnäs. Denna post innehade han till 1928. Sedan 1929 var han lektor vid nämnda skola. Vidare var han med om att grunda Statens elektrotekniska fackskola i Västerås vid vilken han fungerade som rektor 1919-28. Där var han lektor i matematik och mekanik. Samtidigt var han också föreståndare för Västerås stads yrkesskolor. Han ingick 1914 äktenskap med Elsa Hultquist, dotter till kyrkoherden i Kråksmåla Carl Edvard Hultquist med maka Hanna. Sven Elvius var en idog forskare och och föreläsare. Särskilt ägnade han sin energi åt geologi, kulturhistoria och hembygdsforskning. Ett annat stort intresse var musiken. Han tillhörde i många år domkyrkokören, han var kvartett-och gluntsångare samt tillhörde O.D. på vars sångarfärder i in-och utland han medföljde. Sven Elvius sörjdes vid sin bortgång 1947, tre år efter brodern Gunnars död, närmast av makan Elsa och de vuxna barnen Kerstin, Per och Tord. Nedan redovisade samlingar har av rektorskan Elvius överlämnats till stadsarkivet i deposition. Västerås den 30 juli 1971 Fredrik v. Schéele Tillägg: En mer utförlig beskrivning av professor Gunnar Samuelssons vetenskapliga karriär finns i Svenskt biografiskt lexikon som finns publicerat i Riksarkivets Nationell arkivdatabas (NAD). Från hans resor till bl a Medelhavsländerna och Levanten samt från växtgeografiska resor i Sverige finns dokumentation i form av foton i serie A5.

Placering

62

Länkar

Det finns inga länkar