Arkivbildare: CENTRALA FÖRETAGSNÄMNDENS ARKIV

Grunduppgifter

CENTRALA FÖRETAGSNÄMNDENS ARKIV
81
1966 - 197?
Västerås
  • - - ---
Verksamheten startade 1969. Då övriga företagsnämnder upphörde 1977-04-30, fortsatte verksamheten under namnet Centrala samarbetsgruppen.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar