Arkivbildare: ARKITEKT SVEN AHLBOMS ARKIV

Grunduppgifter

ARKITEKT SVEN AHLBOMS ARKIV
13
1901 - 1999
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 13 ARKITEKT SVEN AHLBOMS ARKIV Sven Adolf Valdemar Ahlbom var född i Gällivare 1901. Efter avlagd studentexemen studerade han på Tekniska högskolan och Konsthögskolan och kom också att genomföra flera studieresor bl. a. till Tyskland, Finland, Danmark, Österrike, Ungern, Schweiz, Holland och Belgien. Mellan åren 1936 och 1949 var han stadsarkitekt i Västerås, som Erik Hahrs efterträdare. Ahlbom själv efterträddes av Per Bohlin. Stadsarkitekten var ansvarig för utarbetandet av stadsplaner och skulle stämma av dessa med byggnads- och stadsingenjörskontoren. 1947 delades stadsarkitektkontoret upp i en arkitektavdelning under ledning av stadsarkitekten och en stadsplaneavdelning under en särskild stadsplanearkitekt. Ahlbom hade motsatt sig förslaget och avgick senare på egen begäran 17 september 1947. Ahlbom dog 1990. Sven Ahlboms avtryck på Västerås stadsbild blev stort och han står bakom många viktiga byggnader i staden. Stadsbiblioteket, stadshuset, stadshotellets tillbyggnad, reningsverket, polishuset och många fler byggnader är alla ritade av honom.

Placering

192

Länkar

Det finns inga länkar