Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: VALLBY-VÄSTRA FÖRSTADEN; BARN OCH UNGDOM, OMRÅDE 3

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: VALLBY-VÄSTRA FÖRSTADEN; BARN OCH UNGDOM, OMRÅDE 3
Hela arkivet är omförtecknat under 2020 och handlingar återfinns i Valby-Västra förstaden, område 3. Arkivförteckningen för arkivbildaren återfinns i ovanstående arkivbildare.
113
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Områdets geografiska avgränsning är stadsdelarna Vallby-Västra förstaden Ansvar för skola, barnomsorg och fritid. Till området hör följande förskolor: Oxbacken, Vallby förskola, Vetterslund/Vetterstorp samt Öppna förskolan Grundskolor som hör till området: Hammarby skola Vallby skola S:t Ilian Vallby norra Trollbacksskolan Området upphörde årsskiftet 1996/1997. Handlingar förvaras även i närarkiv område P3. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet _____________________________ Hela arkivet är omförtecknat under 2020 och handlingar återfinns i Valby-Västra förstaden, område 3. Arkivförteckningen för arkivbildaren återfinns i ovanstående arkivbildare.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar