Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: VALLBY-VÄSTRA FÖRSTADEN, OMRÅDE 3

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: VALLBY-VÄSTRA FÖRSTADEN, OMRÅDE 3
134
1993 - 2005
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 134 STYRELSEN FÖR PROAROS: VALLBY-VÄSTRA FÖRSTADEN, OMRÅDE 3 Områdets geografiska utbredning: Vallby - Västra Förstaden. Ansvar och verksamhet är uppdelad på tre olika verksamhetsområden: Barn och ungdom Ansvar för grundskola, barnomsorg och fritid. Till området hör: Fridsnässkolan Trollbacksskolan Hammarbyskolan Norra Vallbyskolan Jakobsskolan Vallbyskolan S:t Iliansskolan Fritid och barnomsorg: Hammarby-Fridsnäs, Oxbacken, Trollberget samt integrerad barnomsorg i Fridsnäs-, Hammarby-, Trollbacks-, Norra Vallby- och Vallbyskolan. Individ och familj Ansvar för bistånds- och understödsärenden till enskilda, handläggning i samband med att underårig placerats ellertagits emot i ett hem för vård och boende, familjehem eller annat hem, beslut om åtgärder i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Äldre och handikapp Ansvarar för ärenden rörande äldrevård och handikapp. D v s hemtjänst, boende i servicehus, ålderdomshem och sjukhem, gruppboende för handikappade, dagcentraler. Handlägger ansökningar om färdtjänst ( t o m 1998). Till området hör: Oxbackens- och Vallby servicehus, gruppboende i Oxbacken, Pettersberg och Vallby. Sjukhem: Vedbo. Kommunrehab/Rehabgruppen. Organisationen med geografiskt baserade områden med ansvar för flera verksamhetsområden fanns inom proAros under perioden 1997-2005. 2006 bildades istället fyra olika verksamhetsområden baserade på funktion: Kultur, fritid och förebyggande, Lärande och utbildning, Vård och omsorg samt Individ och familj. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet _________________________ I detta arkiv ingår tidigare arkivbildare: Vallby-Västra förstaden, Barn- och ungdom, område 3 Vallby-Västra förstaden, Individ och familj, område 3 samt Vallby-Västra förstaden, Äldre och handikapp, område 3 Arkivförteckningar för de tidigare områdena ingår i volym F1bd: 1. Arkivet omförtecknades under 2020 och arkiven inom område 3 (barn och ungdom, individ och familj, äldre och handikapp samt integrerat område) slogs ihop till ett arkiv.

Placering

212

Länkar

Det finns inga länkar