Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, CARLFORSSKA GYMNASIET

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, CARLFORSSKA GYMNASIET
Före 1993 ligger Carlforsska gymnasiet som en egen arkivbildare. 2013-01-01 överfördes skolverksamheten från proAros till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Från 2006/2007 och framåt, se Västerås kommunala gymnasieskolor
118
1993 - 2012
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Västerås Stadsarkiv 118 STYRELSEN FÖR PRO AROS CARLFORSSKA SKOLAN Styrelsen för proAros grundades 1993 och Carlforsska skolan ligger därför som en egen arkivbildare 1992 och bakåt. Observera att vissa handlingar som ej tillhör proAros ligger i denna arkivförteckning (t ex elevkort). 2013-01-01 överfördes all skolverksamhet från styrelsen för proAros till respektive nämnd, dvs. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden alternativt Barn- och Ungdomsnämnden/Grundskolenämnden. ------------------------------------------------------------------ Gymnasieprogram och IB IB-programmet har sitt huvudsäte i Schweiz och finns på 25 kommunala gymnasieskolor i Sverige. 2.936 elever läser programmet i Sverige. Gymnasieskolan är uppdelad i 18 olika nationella program, yrkesprogram och högskoleförberedande program. Dessutom finns fem introduktionsprogram. IB-programmet och de nationella idrottsutbildningarna klassas som övriga program. IB-programmet, International Baccalaureate, är ett tvåårigt gymnasieprogram. Men enligt svensk lagstiftning ska gymnasieutbildningar omfattas av minst tre års studier, varför ett förberedande år ges. Utbildning sker vid sidan av den reguljära gymnasieskolan. Källa: Skolverket och TT Ovanstående information är hämtat från Lärarnas Tidning på Internet 2017-05-04. Betygsdokumentation finns förvarad på huvudsätet i Schweiz. IB-utbildningen på Carlforsska gymnasiet i Västerås startade höstterminen 2013. //Camilla Hjelm

Placering

340

Länkar

Det finns inga länkar