Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: VALLBY-VÄSTRA FÖRSTADEN; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 3

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: VALLBY-VÄSTRA FÖRSTADEN; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 3
Hela arkivet är omförtecknat under 2020 och handlingar återfinns i arkivförteckningen för Valby-Västra förstaden, område 3. Arkivförteckningen för arkivbildaren återfinns i ovanstående arkivbildare.
136
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Områdets geografiska utbredning: Vallby-Västra förstaden. Området förkortas PÄ 3. Ansvarar för ärenden rörande äldrevård och handikapp. D V s hemtjänst, boende i servicehus, ålderdomshem och sjukhem, gruppboende för handikappade, dagcentraler. Handlägger ansökningar om färdtjänst. Till området hör: Hemtjänsten i Stallhagen, Jakobsberg, Vetterslund-Vetterstorp och Pettersberg. Servicehus: Oxbacken och Vallby. Sjukhem: Oxbacken Gruppboende på Vallby. Området upphör årsskiftet 1996/1997. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet ___________________________________ Hela arkivet är omförtecknat under 2020 och handlingar återfinns i Valby-Västra förstaden, område 3. Arkivförteckningen för arkivbildaren återfinns i ovanstående arkivbildare.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar