Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, WENSTRÖMSKA GYMNASIET

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, WENSTRÖMSKA GYMNASIET
Området hette tidigare "Frivilliga skolformer" För år 2006/2007 och framåt se arkivbildaren Västerås kommunala gymnasieskolor,Wenströmska gymnasiet
123
1993 - 2011
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 123 STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, WENSTRÖMSKA GYMNASIET Läsåret 1966/67 fick landet en ny gymnasieform, fackskola och ett 3-årigt examensfritt gymnasium inrättades - bägge med kommunen som huvudman. Den nya skolformens tekniska linjer förlades till Zimmermanska skolan där även tidigare de tekniska skolorna legat. För handlingar före ht 1966, se Västerås yrkesskolors arkiv och Västerås tekniska fack- och gymnasieskolors arkiv. Anmärkning: Från mitten av 1970-talet är så gott som alla handlingar klassificrade och dossiélagda enligt RADI. Vissa viktiga serier har brutits ur dossiésystemet och förtecknats på vanligt vis, t ex protokoll och betygskataloger. Från höstterminen 1981 överflyttades delar av skolans verksamhet till Wenströmska skolan. Avvecklingen fortsatte och slutfördes inför ht 1983 då all undervisning blev förlagd till den nybyggda skolan. Wenströmska skolan upphörde 2011 och istället bildades Widénska, Lidmanska, Tranellska och Hahrska. Samtliga handlingar från Wenströmska skolan finns på stadsarkivet. För mer historik se serien F 7.

Placering

312

Länkar

Det finns inga länkar