Arkivbildare: RÄDDNINGSNÄMNDEN

Grunduppgifter

RÄDDNINGSNÄMNDEN
141
1987 - 2000
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 141 RÄDDNINGSNÄMNDEN Räddningsnämnden i Västerås inrättades den 1 januari 1987 efter beslut av kommunfullmäktige den 18 december 1986 (§ 194). Beslutet föranleddes av bestämmelserna i den nya räddningstjänstlagen som trädde i kraft den 1 januari 1987. Den nya lagen ersatte bl.a. brandlagen och till ledamöter i nämnden t.o.m. 1988 års utgång utsågs förutvarande brandstyrelsens ledamöter. Räddningsnämnden upphörde år 2000. 1 januari 2001 bildades kommunalförbundet Mälardalens brand- och räddningsförbund genom att Västerås brandkår och Surahammars räddningstjänst gick ihop. Den 1 januari 2004 utökades förbundet genom att Hallstahammars räddningstjänst tillkom.

Placering

404

Länkar

Det finns inga länkar