Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM; BARN OCH UNGDOM, OMRÅDE 4

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM; BARN OCH UNGDOM, OMRÅDE 4
158
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 158 STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM; BARN OCH UNGDOM, OMRÅDE 4 Områdets geografiska avgränsning: Skallberget-Centrum. Området förkortas PB 4. Ansvar för skola, barnomsorg och fritid. Till området hör följande förskolor: Bellmansgården, Kyrkbacken, Nordanby, Skallbergsprojektet, Utanby. Fritidsverksamhet: Citygruppen. Grundskolor som hör till området: Blåsbo Skallbergsskolan Herrgärdsskolan Emausskolan (1995-1996. Mellan 1993-1994 tillhörde skolan område Gideonsbergsskolan P 5 Gryta-Tillberga) Området upphörde årsskiftet 1996/1997. Handlingar förvaras även i närarkiv område P4.

Placering

126

Länkar

Det finns inga länkar