Arkivbildare: VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV
130
1958 - 1992
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 130 SKOLSTYRELSEN Med enhetsskolans genomförande i Västerås vid halvårsskiftet 1958 ombildades den gamla folkskolestyrelsen till skolstyrelse. Dess arkiv redovisas nedan. De flesta handlingar inom skolförvaltningen är fr.o.m. 1976-01-01 klassificerade och dossielagda enligt RADI (Registrering-, arkivering- och diarieinstruktion). Instruktionen infördes på försök under perioden 1975-09-29--11-28. Enligt skolstyrelsens beslut gäller en revidering av arkivbildningsplanen fr.o.m. 1981-01-01. Vissa viktiga serier har brutits ur dossiesystemet och förtecknats på vanligt vis, t.ex. protokoll och betygskataloger.

Placering

3856

Länkar

Det finns inga länkar