Arkivbildare: RUDÉNSKA SAMLINGEN

Grunduppgifter

RUDÉNSKA SAMLINGEN
Myggbo såg
438
1878 - 1966
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 438 RUDÉNSKA SAMLINGEN Axel Rudolf Rudén (1878-1966) började 1901 en sågverksrörelse vid Myggbo i Västerås, där den i slutet av 1930-talet upptog en yta av 14 460 kvm. Myggbo såg var belägen vid Pilgatan strax söder om Folkets park. Rörelsen omfattade inledningsvis en såg samt hyvleri och timret köptes från kringliggande trakter. Verksamheten gick raskt framåt och utvidgades undan för undn. År 1906 inköpte direktör Rudén en större egendom med tillhörande stora skogar belägen vid Orresta. Här uppfördes en större såganläggning för förädling av timmer, som köptes från närliggande skogstrakter. Vid bolagets anläggningar förädlades timret till allt slags virke för byggnadsändamål samt drevs en omfattande listtillverkning. Vidare hade bolaget en stor försäljning av byggnadsmaterial såsom plywood, wallboard, masonit, snickeriarbeten, skåpluckor och lådor sant papp m.m. År 1932 ombildades Myggbo såg till aktiebolag med ett aktiekapital på 55 000 kronor och till verkställande direktör utsågs företagets grundare A.R. Rudén. Den årliga omsättningen var i slutet av 1930-talet 550 000 kronor och företaget förädlade 50 000 timmer per år. Bolaget sysselsatte ett 30 à 50-tal arbetare. Myggbo såg i Västerås brann 1950.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar