Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ, SOCIALTJÄNSTAKTER

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ, SOCIALTJÄNSTAKTER
Socialtjänstakter finns i Socialarkivet från 1992 och bakåt.
112
1993 - 2012
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 112 STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ, SOCIALTJÄNSTAKTER Handläggningen av ärenden inom socialtjänsten övergick till Styrelsen för proAros 1993 från Socialnämnden som då upphörde. Samtliga socialtjänstakter inom Västerås stad (för Skultuna se nedan) samsorteras årsvis i personnummerordning. En successiv digitalisering medför att uppgifter om en person (akten) kan finnas på två medier; dels digitalt i papper och dels lagrat på CD i XML-format. Samtliga akter är sorterade i personnummerordning. Observera att personakter på papper från Skultuna kommundelsnämnd ej är förtecknade i detta arkiv. De är alltså inte samsorterade med kommunens övriga akter, utan återfinns i Skultuna kommundelsnämnds arkiv, serie F1B. I enlighet med Socialtjänstlagens bestämmelser bevaras enbart akter rörande personer födda den 5:e, 15:e och 25:e i varje månad. Akter uppkomna inom familjerättens verksamhet (adoptioner och faderskapsutredningar) förtecknas som en separat arkivbildare.

Placering

465

Länkar

Det finns inga länkar