Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: GEMENSAMMA VERKSAMHETER

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: GEMENSAMMA VERKSAMHETER
121
1998 - 2005
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 121 STYRELSEN FÖR PROAROS: GEMENSAMMA VERKSAMHETER 1997 upphörde områdena Produktionsgemensam Administration och Produktionsgemensam specialist och stöd. Dessa ersattes fr.o.m 1998 av det nya området Gemensamma verksamheter. Inom Gemensamma verksamheter hanterades bl a gemensam administration och ekonomi, gymnasieintag och särskola, verksamheter med stöd av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), budgetrådgivning och skuldsanering samt utfärdande och hantering av alkoholtillstånd. När Gemensamma verksamheter upphörde 2005-12-31 övergick gymnasieintag och särskola till verksamhetsområdet Lärande och utbildning (PL), LSS till verksamhetsområdet Vård och omsorg (PV), Budgetrådgivning, skuldsanering och alkoholtillstånd till verksamhetsområdet Individ och familj (PI) och övriga verksamheter bl a administration till det nya området Stöd och utveckling (PSU). Under Gemensamma verksamheter fanns bl a Centrum för tvåspråkighet och Mälarstrandsskolan. När Gemensamma verksamheter upphörde hamnade dessa verksamheter hos Lärande och utbildning: Skolgemensamt stöd. Mälarstrandsskolan startade hösten 2006 som ett projekt. Tanken var att göra en skola som i sin vardag skulle förena teori och praktik för att göra skolan mer begriplig. I mars 2001 började de första eleverna. År 2003 blev Mälarstrandsskolan en permanent verksamhet. Det finns plats för ca femtio ungdomar i årskurs åtta och nio. Från början låg skolan i gamla Ångkraftsverksområdet. Hösten 2010 flyttade Mälarstrandsskolan till Lövhagsskolans gamla lokaler på Råby. (Ovanstående uppgifter är hämtade från Mälarstrandsskolans hemsida 2011-05-13.) För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

260

Länkar

Det finns inga länkar