Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY, BÄCKBY-SKÄLBY; INDIVID OCH FAMILJ, OMRÅDE 1-2

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY, BÄCKBY-SKÄLBY; INDIVID OCH FAMILJ, OMRÅDE 1-2
142
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 142 STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY, BÄCKBY-SKÄLBY; INDIVID OCH FAMILJ, OMRÅDE 1-2 Områdets geografiska utbredning: Hammarby-Råby, Bäckby-Skälby. Området förkortas PI 1-2. Ansvar för bistånds- och understödsärenden till enskilda, handläggning av ärenden i samband med att underårig placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, familjehem eller annat enskilt hem. Beslutar om åtgärder i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Området upphörde årsskiftet 1996/97. Handlingar kan eventuellt förvaras i närarkiv före detta område P 1 För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar