Arkivbildare: AB ARBETAREBOSTÄDERS ARKIV

Grunduppgifter

AB ARBETAREBOSTÄDERS ARKIV
19
1916 - 1956
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 19 AB ARBETAREBOSTÄDERS ARKIV 1910-talets kraftiga industriella expansion i Västerås gav upphov till en svår bostadsbrist. Röster höjdes från tid till annan i stadsfullmäktige för kommunala insatser på bostadsbyggandets område. En kommitté, den s.k. bostadsbristkommittén, arbetade från 1910 med frågan. Några praktiska resultat nådde den dock knappast. När situationen, trots industribolagens livliga aktivitetet på området, omsider, 1916, tenderade att bli ohållbar, gick emellertid drätselkammaren till handling. Med stadsfullmäktiges bemyndigande uppfördes ett större bostadskomplex av trä i kv. Gude samt bildades det kommunala AB Arbetarebostäder i Västerås. I detta företags regi byggdes 1917-1920 ett stort antal mindre lägenheter, i kv. Högne vid Kopparbergsvägen, i kv. Julius och Jörgen ("Gula Faran"), i kv. Oskaria på väster och i kv. Bruno vid Skultunavägen. Med 20-talets lågkonjunktur försvann incitamentet till Arbetarebostäders nyskapande verksamhet. Mursleven lades på hyllan och fick där förbli. Per den 19 juni 1956 övertogs bolagets tillgångar och skulder av Byggnads AB Mimer. Västerås i stadsarkivet den 3 november 1971

Placering

31

Länkar

Det finns inga länkar