Arkivbildare: KOMMUNSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV

Grunduppgifter

KOMMUNSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV
145
1971 -
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 145 KOMMUNSTYRELSEN I VÄSTERÅS Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Dessa planerar och följer upp Västerås stads verksamhet och ekonomi samt förbereder förslag till kommunfullmäktige. Arkivbildarna Drätselkammaren och Kommunstyrelsen var från början samsorterade då det handlade om samma verksamhet men under annat namn. Sedan 1999-06-30 är dock Drätselkammaren och Kommunstyrelsen åtskilda i varsitt arkiv. Enl. SFS 1969 nr 780 § 2:2 ändras namnet drätselkammaren till kommunstyrelsen fr.o.m. 1971.

Placering

1341

Länkar

Det finns inga länkar