Arkivbildare: FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR

Grunduppgifter

FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR
149
1949 - 1977
Västerås
  • - - ---
Flera av kommunstyrelsens förvaltningar hade en gemensam företagsnämnd, mycket varierade genom åren, men alltid med drätselkontorets medverkan. Första sammanträdet hölls i september 1949. Verksamheten upphörde 1977-04-30.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar