Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM; INDIVID OCH FAMILJ, OMRÅDE 4

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM; INDIVID OCH FAMILJ, OMRÅDE 4
160
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 160 STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM; INDIVID OCH FAMILJ, OMRÅDE 4 Områdets geografiska utbredning: Skallberget-centrum. Området förkortades PI 4. Ansvar för bistånds- och understödsärenden till enskilda, handläggning i samband med att underårig placerats ellertagits emot i ett hem för vård och boende, familjehem eller annat hem, beslut om åtgärder i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Området upphörde årsskiftet 1996/1997. Handlingar förvaras även i närarkiv område P 4. Observera att områdets diarium är integrerat med område Malmaberg-Bjurhovda/Viksäng-Kungsåra (PI 6-7).

Placering

21

Länkar

Det finns inga länkar