Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 4

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 4
161
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 161 STYRELSEN FÖR PROAROS: SKALLBERGET-CENTRUM; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 4 Områdets geografiska utbredning: Skallberget-Centrum. Området förkortas PÄ 4. Ansvarar för ärenden rörande äldrevård och handikapp. D v s hemtjänst, boende i servicehus, ålderdomshem och sjukhem, gruppboende för handikappande och dagcentraler.Handlägger ärenden om färdtjänst. Till området hör heminstruktörer och dygnetrunt-patrull. Hemtjänsten i Blåsbo-Kyrkbacken, Centrum, södra och norra Skallberget, södra och norra Gideonsberg. Servicehus: Herrgärdet, Karlslund, Krutbacken, Skallberget, Gideonsberg. Sjukhem: Herrgärdet. Gruppboende: Skultunavägen 5 samt Gude, S Allegatan 14. Området bildades 1993-01-01 och upphörde vid årsskiftet 1996/1997. Handlingar förvaras även i närarkiv område P 4.

Placering

22

Länkar

Det finns inga länkar