Arkivbildare: VÄSTERÅS ARBETSSTUGORS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS ARBETSSTUGORS ARKIV
21
1894 - 1941
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 21 VÄSTERÅS ARBETARSTUGOR Inom Sundinska fondens nämnd väcktes år 1887 tanken att inrätta ocn med medel ur fonden driva en arbetsstuga för obemedlade barn i Västerås. Tanken framfördes år 1893 i stadsfullmäktige av direktörerna R. Gagge och H. Larsson, och med bifall av den kommunala representationen kunde institutionen följande år under särskild styrelse påbörja sin verksamhet. Det skedde i Skepparbacksskolan. År 1916 flyttade arbetsstugan till den gamla skollokalen vid Kopparbergsvägen. Där stannade den intill år 1936, då byggnaden revs. Överflyttning skedde då till en nyuppförd byggnad på Herrgärddskolans tomt. Institutionen gick år 1941 upp i det då grundade barnstugeväsendet. Dess mission har varit betydelsefull. Med små medel har genom decennier i Västerås Arbetsstugor meddelats en mångsidig slöjdundervisning, serverats hungriga skolbarn mångtusende portioner god och närande mat samt överhuvud övats vänlighet mot ekonomiskt vanlottade ungdomar. Västerås i stadsarkivet den 21 juni 1962 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar