Arkivbildare: KOMMUNSTYRELSENS ARKIV: PERSONALUTSKOTTET

Grunduppgifter

KOMMUNSTYRELSENS ARKIV: PERSONALUTSKOTTET
146
1983 - 1991
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
KOMMUNSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV: PERSONALUTSKOTTET (1983-). Personalkontoret har sedan 1981 tillhört Kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret låg t o m 1982 under en egen nämnd - Personalnämnden. När denna upphörde övertog Kommunstyrelsen genom personalutskottet ansvaret för verksamheten. Arkivet består av handlingar tillkomna fr o m 1983. Material för åren 1977-1982 återfinns i personalnämndens i Västerås arkiv. Personalkontorets handlingar är gallrade och arkivlagda enligt Kommunstyrelsens RADI-plan (Registrering-. arkivering- och diarieinstruktion). De handlingar som enligt RADI-planen är självregistrerade återfinns under de traditionella beteckningarna i allmänna arkivschemat (ex A - Protokoll. D - Register och liggare). Arkivet i kartonger om ej annat anges. Handlingar före 1983, se: PERSONALNÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV.

Placering

170

Länkar

Det finns inga länkar