Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA, VIKSÄNG-KUNGSÅRA; INDIVID OCH FAMILJ, OMRÅDE 6-7

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA, VIKSÄNG-KUNGSÅRA; INDIVID OCH FAMILJ, OMRÅDE 6-7
162
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 162 STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA, VIKSÄNG-KUNGSÅRA; INDIVID OCH FAMILJ, OMRÅDE 6-7 Områdets geografiska utbredning: Malmaberg, Bjurhovda, Viksäng och Kungsåra. Området förkortades PI 6-7. Ansvar för bistånds- och understödsärenden till enskilda, handläggning i samband med att underårig placerats ellertagits emot i ett hem för vård och boende, familjehem eller annat hem, beslut om åtgärder i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Området upphörde årsskiftet 1996/1997. Handlingar förvaras även i närarkiv område P 4. Observera att områdets diarium är integrerat med område Skallberget-Centrum, individ och familj (område PI 4). För diarieförda handlingar, se Styrelsen för proAros: Skallberget-centrum; individ och familj, område 4. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar