Arkivbildare: FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR FASTIGHETSKONTORET ARKIV

Grunduppgifter

FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR FASTIGHETSKONTORET ARKIV
164
1965 - 1977
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 164 FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR FASTIGHETSKONTORET ARKIV Kommunfullmäktige i Västerås beslutade vid sammanträde den 28 oktober 1976 att inrätta en Fastighetsnämnd. Denna startade sin verksamhet den 1 januari 1977.I nämndens verksamhet ingår att ansvara för bl a centralt fastighetsväsen och bostadsförsörjning. 1965 bildades företagsnämnden för fastighetskontoret. Åren 1969-1973 hade fastighetskontoret gemensam företagsnämnd med drätselkontoret m fl. Se företagsnämnden för kommunstyrelsens förvaltningar. Egen företagsnämnd fick man igen 1974. Företagsnämnderna upphörde 1977-04-30

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar